Plachtovina Sio-line

Plachtovina Sio-line

Materiály SIO-LINE® jsou vlajkovou lodí společnosti SIOEN Industries NV a tvoří jeden z nejvýznamějších jejich produktů. Materiály jsou určeny pro výrobu autoplachet, ale i různých krycích plachtovin, ochranných krytů atp.

Používáme tyto základní odstíny: